Các tính năng của một trường trực tuyến lớn

 

Quyết định theo đuổi bằng cấp của bạn thông qua giáo dục học tập từ xa là một bước tiến lớn; tuy nhiên, bạn vẫn phải quyết định chương trình trực tuyến nào là tốt nhất cho bạn. Dưới đây là một số cân nhắc để ghi nhớ, khi lựa chọn một chương trình học trực tuyến.

  • Sự công nhận về thể chế: Sự công nhận về thể chế là một cách đánh giá chất lượng chung của một trường học. Trong quá trình kiểm định chất lượng thể chế, một tổ chức phi lợi nhuận của bên thứ ba xem xét nhiều khía cạnh của một trường học, chẳng hạn như giáo dục và kinh nghiệm chuyên môn của giảng viên, chương trình giảng dạy, và các yêu cầu tốt nghiệp. Chỉ các trường đạt các tiêu chuẩn của cơ quan kiểm định sẽ nhận được dấu phê duyệt. Sự công nhận về thể chế được thực hiện bởi cả cơ quan kiểm định khu vực và toàn quốc. Bạn có thể xem danh sách các cơ sở được công nhận của Bộ Giáo dục ở đây. Hãy ghi nhớ rằng một vài trường hợp hợp pháp không theo đuổi việc công nhận vì lý do riêng của họ; Tuy nhiên, con số này là rất nhỏ, và chắc chắn để làm một cuộc điều tra thấu đáo về tính hợp pháp bất kỳ trường không được công nhận trước khi bạn đăng ký. Trong đó
  • Chương trình công nhận: Đây là loại công nhận là thứ yếu để kiểm định chất lượng thể chế, và là quan trọng đối với người dân trong các ngành công nghiệp nói riêng và con đường sự nghiệp. Trong chương trình công nhận, một khoa hoặc một chương trình được đánh giá bởi một cơ quan công nhận chuyên môn hơn. Trang Cục Thống kê Lao động cho sự nghiệp của bạn sẽ cho bạn biết chương trình kiểm định có phù hợp với nền giáo dục và con đường sự nghiệp của bạn hay không.
  • Cơ hội Hỗ trợ tài chính: Nếu trả tiền cho đại học là một mối quan tâm cho bạn (và nó là dành cho hầu hết chúng ta), sau đó hãy chắc chắn để đánh giá các cơ hội hỗ trợ tài chính một trường trực tuyến của. Xem liệu nhà trường có đủ điều kiện để nhận tài trợ của liên bang, bằng cách hỏi nhân viên hỗ trợ tài chính; sau đó xem những gì học bổng khác hoặc viện trợ được cung cấp cho sinh viên đến. Một số trường cung cấp tổng số viện trợ theo nhu cầu, trong khi một số trường khác có nguồn lực hạn chế hơn.
  • Tương tác Trực tuyến: Xem môi trường học tập trực tuyến của trường. Trang web có cập nhật và có các tính năng mới nhất không? Sinh viên có thể dễ dàng trò chuyện video hoặc nhắn tin nhanh với giáo sư và bạn bè không? Các chương trình trực tuyến hàng đầu sẽ giúp sinh viên dễ dàng khai thác web để giao tiếp.
  • Dịch Vụ Sinh Viên: Các sinh viên có những dịch vụ hỗ trợ sinh viên nào? Có một thư viện trực tuyến hoặc truy cập tạp chí? Điều gì về dạy kèm nếu bạn cần giúp đỡ đặc biệt trong một lớp học? Nhiều trường cung cấp danh sách việc làm tư nhân cho sinh viên, tiếp tục giúp đỡ, và một dịch vụ nghề nghiệp khác nữa.
  • Yêu cầu Khách hàng: Nhiều chương trình trực tuyến có yêu cầu trong khuôn viên mà học sinh phải hoàn thành trước khi tốt nghiệp. Có thể chỉ cần vài lần trong năm, hoặc có thể thường xuyên hơn; chúng có thể bao gồm từ các cuộc hội thảo và hội thảo đến các cơ hội kết nối. Đảm bảo rằng yêu cầu trực tiếp của các chương trình trực tuyến bạn đang tìm kiếm có liên quan đến các nghĩa vụ khác trong cuộc sống của bạn.
  • Xem Thêm ==> http://onlinecollegedegreesguide.xyz/meo-de-thanh-cong-trong-truong-cao-dang-truc-tuyen.html

Giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, cấp 3 http://onlinecollegedegreesguide.xyz/

Để lại phản hồi